TRẠM CHIẾT NẠP LPG VIETGAS - CN THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG

 

      Sức chứa: 120 Tấn
      Công suất chiết tối đa: 2.000 Tấn/Tháng
 Tổng diện tích: 8.000 m2

Trạm chiết đã đi vào hoạt động từ 24/6/2016 góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Vietgas Holding và tạo điều kiện làm việc lao động và phát triển kinh tế địa phương.