Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 07/2024

Vietgas Holding - Công ty TNHH Phước Thiên, trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/07/2024 giá Gas KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI GIÁ CỦA THÁNG 6/2024;

Giá đã bao gồm VAT.
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !


   Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 06/2024

Vietgas Holding - Công ty TNHH Phước Thiên, trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/06/2024 giảm 250 đồng/kg, tương đương:

⁃ Bình 6kg giảm: 1.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 3.000 đồng/bình
⁃ Bình 12,5kg giảm: 3.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 5.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 11.250 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 12.000 đồng/bình
*Riêng thương hiệu: SP  
⁃ Bình 12kg giảm: 3.500 đồng/bình
  ⁃ Bình 45kg giảm: 13.000 đồng/bình 
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 05/2024
Trân trọng cảm ơn Qúy khách! 

   Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 05/2024

Vietgas Holding - Công ty TNHH Phước Thiên, trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/05/2024 giảm 417 đồng/kg, tương đương:

⁃ Bình 6kg giảm: 2.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 5.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 8.340 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 18.750 đồng/bình


*Riêng thương hiệu: SP, PE, Elf
  ⁃ Bình 6kg giảm: 4.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 8.000 đồng/bình
⁃ Bình 12,5kg giảm: 8.000 đồng/bình
  ⁃ Bình 45kg giảm: 30.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 32.000 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 04/2024
Trân trọng cảm ơn Qúy khách! 

   Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 04/2024

Vietgas Holding - Công ty TNHH Phước Thiên, trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/04/2024 giảm 417 đồng/kg, tương đương:

⁃ Bình 6kg giảm: 2.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 5.000 đồng/bình
Bình 12.5kg giảm: 5.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 8.300 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 18.765 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 20.000 đồng/bình

  Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 03/2024
Trân trọng cảm ơn Qúy khách! 

   Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 03/2024

Vietgas Holding - Công ty TNHH Phước Thiên, trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/03/2024 tăng 167 đồng/kg, tương đương:

⁃ Bình 6kg tăng: 1.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 2.000 đồng/bình
Bình 12.5kg tăng: 2.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 3.300 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 7.500 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 8.000 đồng/bình

  Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 02/2024
Trân trọng cảm ơn Qúy khách! 

   Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 02/2024

Vietgas Holding - Công ty TNHH Phước Thiên, trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/02/2024 tăng 417 đồng/kg, tương đương:

⁃ Bình 6kg tăng: 2.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 5.000 đồng/bình
Bình 12.5kg tăng: 5.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 8.300 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 18.765 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 20.000 đồng/bình

 Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024
Kính chúc Qúy khách hàng và gia đình năm mới

dồi dào Sức khỏe - An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý.

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 01/2024
Trân trọng cảm ơn Qúy khách! 

   Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 01/2024

Vietgas Holding - Công ty TNHH Phước Thiên, trân trọng thông báo:

Từ ngày 01/01/2024 tăng 500 đồng/kg, tương đương:

⁃ Bình 6kg tăng: 3.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 6.000 đồng/bình
Bình 12.5kg tăng: 6.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 10.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 22.500 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 24.000 đồng/bình

 * Riêng sản phẩm SP:
⁃ Bình 12kg tăng: 5.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 20.625 đồng/bình

Kính chúc Qúy khách hàng và gia đình năm mới

An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý.

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 12/2023
Trân trọng cảm ơn Qúy khách! 

   Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 12/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên, Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/12/2023 giá Gas KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI GIÁ CỦA THÁNG 11/2023;

Giá đã bao gồm VAT.
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !
Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 11/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên, Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/11/2023 giá Gas TĂNG 416,6 đồng/kg, tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 2.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 5.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 8.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 19.000 đồng/bình

 * Riêng sản phẩm SP, Pacific, Elf, Petrolimex:
⁃ Bình 12kg và 12.5kg tăng: 4.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 15.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 16.000 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 10/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !
Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 10/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên, Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/10/2023 giá Gas TĂNG 1.667đồng/kg, tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 10.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 20.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg tăng: 21.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 33.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 75.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 80.000 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 09/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 09/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên, Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/09/2023 giá Gas TĂNG tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 16.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 33.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg tăng: 34.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 55.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 124.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 132.000 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 08/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 08/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên, Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/08/2023 giá Gas TĂNG tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 13.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 26.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg tăng: 28.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 43.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 97.500 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 104.000 đồng/bình

 * Riêng sản phẩm Saigon Petro (SP):
⁃ Bình 12kg tăng: 26.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 99.360 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 07/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 07/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/07/2023 giá Gas GIẢM tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 9.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 18.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg giảm: 19.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 30.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 67.500 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 72.000 đồng/bình

 * Riêng sản phẩm Saigon Petro (SP):
⁃ Bình 12kg giảm: 18.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 69.000 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 06/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 06/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/06/2023 giá Gas GIẢM tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 17.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 35.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg giảm: 36.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 58.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 131.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 140.000 đồng/bình

 * Riêng sản phẩm Saigon Petro (SP):
⁃ Bình 12kg giảm: 35.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 133.000 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 05/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 05/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/05/2023 giá Gas TĂNG tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 1.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 2.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 3.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 7.500 đồng/bình
 
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 04/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 04/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/04/2023 giá Gas giảm tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 29.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 58.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 96.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 217.500 đồng/bình
 
* Riêng các sản phẩm:
+ Petrolimex:
⁃ Bình 12kg giảm: 60.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 240.000 đồng/bình
+ Sài Gòn Petro
⁃ Bình 12kg giảm: 62.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 232.500 đồng/bình
+ Elf gas
⁃ Bình 6kg giảm: 30.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg giảm: 62.500 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 03/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 03/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/03/2023 giá Gas giảm tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 8.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 16.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg giảm: 16.500 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 26.600 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 60.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 63.800 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 02/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !
Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 02/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/02/2023 giá Gas tăng tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 31.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 63.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg tăng: 64.500 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 105.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 236.000 đồng/bình ⁃ Bình 48kg tăng: 252.000 đồng/bình

* Riêng các sản phẩm:
Gas Saigon Petro:
⁃ Bình 12kg tăng: 62.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 232.500 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 01/2023
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !
Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 01/2023

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/01/2023 giá Gas giảm tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 7.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 14.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 23.300 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 52.500 đồng/bình

* Riêng các sản phẩm:
Gas Saigon Petro:
⁃ Bình 12kg giảm: 23.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 86.000 đồng/bình

Petrolimex:
⁃ Bình 12kg giảm: 21.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 84.000 đồng/bình

Elf:
⁃ Bình 6kg giảm: 11.000 đồng/bình
⁃ Bình 12.5kg giảm: 22.000 đồng/bình

Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 12/2022

Kính chúc Quý khách năm mới An Khang - Thịnh Vượng!
Trân trọng cảm ơn Quý Khách !
Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 12/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/12/2022 giá Gas tăng 1.167 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 7.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 14.000 đồng/bình
⁃ Bình 12,5kg tăng: 14.583 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 23.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 52.500 đồng/bình

* Riêng Gas Saigon Petro, Petrolimex, Elf:
Bình 6kg tăng: 6.500 đồng/bình
Bình 12kg tăng: 13.000 đồng/bình
Bình 12.5kg tăng: 13.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 49.000 đồng/bình
⁃ Bình 48kg tăng: 52.000 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 11/2022

Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 11/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/11/2022 giá Gas tăng 1.750 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 6kg tăng: 10.500 đồng/bình
⁃ Bình 12kg tăng: 21.000 đồng/bình
⁃ Bình 12,5kg tăng: 21.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg tăng: 35.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 79.000 đồng/bình

* Riêng Gas Saigon Petro, Petrolimex, Elf:
Bình 6kg tăng: 10.000 đồng/bình
Bình 12kg tăng: 20.000 đồng/bình
Bình 12.5kg tăng: 21.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg tăng: 75.000 đồng/bình ⁃ Bình 48kg tăng: 80.000 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 10/2022

 *** Chúc Quý Khách Hàng thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 10/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/10/2022 giá Gas giảm 1.500 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 9.000 đồng/bình
⁃ Bình 12kg giảm: 18.000 đồng/bình
⁃ Bình 12,5kg giảm: 19.000 đồng/bình
⁃ Bình 20kg giảm: 30.000 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 67.500 đồng/bình
⁃ Bình 48kg giảm: 72.000 đồng/bình

* Riêng Gas Saigon Petro:
⁃ Bình 12kg giảm: 18.500 đồng/bình
⁃ Bình 45kg giảm: 69.000 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 09/2022

 *** Chúc Quý Khách Hàng thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 09/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/09/2022 giá Gas giảm 583 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 3.500 đồng/bình
Bình 12kg giảm: 7.000 đồng/bình
Bình 12,5kg giảm: 7.000 đồng/bình
Bình 20kg giảm: 11.500 đồng/bình
Bình 45kg giảm: 26.000 đồng/bình
Bình 48kg giảm: 27.733 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 08/2022

 *** Chúc Quý Khách Hàng một kỳ nghỉ Lễ vui vẻ bên gia đình & bạn bè! Trân trọng cảm ơn Quý Khách !Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 08/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/08/2022 giá Gas giảm 1.500 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 9.000 đồng/bình
Bình 12kg giảm: 18.000 đồng/bình
Bình 12,5kg giảm: 18.750 đồng/bình
Bình 20kg giảm: 30.000 đồng/bình
Bình 45kg giảm: 67.500 đồng/bình
Bình 48kg giảm: 74.000 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 07/2022
 *** Chúc Quý Khách Hàng thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 07/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/07/2022 giá Gas giảm 583 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 3.500 đồng/bình
Bình 12kg giảm: 7.000 đồng/bình
Bình 12,5kg giảm: 7.288 đồng/bình
Bình 20kg giảm: 11.660 đồng/bình
Bình 45kg giảm: 26.235 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 06/2022
 *** Chúc Quý Khách Hàng nhiều thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 06/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/06/2022 giá Gas giảm 2.583 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 6kg giảm: 15.500 đồng/bình
Bình 12kg giảm: 31.000 đồng/bình
Bình 12,5kg giảm: 32.200 đồng/bình
Bình 20kg giảm: 51.660 đồng/bình
Bình 45kg giảm: 116.235 đồng/bình
Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 05/2022
 *** Chúc Quý Khách Hàng nhiều thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 05/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/05/2022 giá Gas giảm 2.417 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 12 kg giảm : 29.000 đ/ bình
⁃ Bình 20 kg giảm : 48.333 đ/ bình
⁃ Bình 45kg giảm : 108.750 đ/bình Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 04/2022
 *** Chúc Quý Khách Hàng nhiều thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 04/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/04/2022 giá Gas tăng 1.167 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 12 kg tăng : 14.000 đ/ bình
⁃ Bình 20 kg tăng : 23.500 đ/ bình
⁃ Bình 45kg tăng : 52.500 đ/bình Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 03/2022
 *** Chúc Quý Khách Hàng nhiều thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 03/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/03/2022 giá Gas tăng 3.500 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 12 kg tăng : 42.000 đ/ bình
⁃ Bình 20 kg tăng : 70.000 đ/ bình
⁃ Bình 45kg tăng : 157.500 đ/bình Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 02/2022
 *** Chúc Quý Khách Hàng nhiều thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !

Odoo image and text block

THÔNG BÁO GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 02/2022

Vietgas Holding - Công Ty TNHH Phước Thiên Trân trọng Thông báo:
    Từ ngày 01/02/2022 giá Gas tăng 1.333 đồng/ 1 kg tương đương:
⁃ Bình 12 kg tăng : 16.000 đ/ bình
⁃ Bình 20 kg tăng : 26.660 đ/ bình
⁃ Bình 45kg tăng : 60.000 đ/bình Giá đã bao gồm VAT so với giá tháng 01/2022
 *** Chúc Quý Khách Hàng nhiều thật nhiều sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách !