Về chúng tôi

"Mọi tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cở hội để chúng tôi vươn lên"

Vietgas Group là tập thể đoàn kết ý chí kiên cường cùng vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi cùng sinh ra với một sứ mệnh làm đổi thay cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và sáng tạo để mang đến những dịch vụ và sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng. Vietgas luôn lấy khách hàng làm tâm điểm cho mọi hoạt động kinh doanh và phục vụ, không ngừng lăng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để mong đáp ứng được tốt đa.

Chúng tôi là một đội ngũ đoàn kết, trách nhiệm và cùng nhau phát triển, cùng nhau hạnh phúc và an vui, sẽ chia trong công việc. 

 Chúng tôi không sợ khó, không sợ khổ cực, không sợ thử thách ... chúng tôi chị sợ không đủ kiên nhẩn, bền bỉ, lòng yêu thương khách hàng và sự bao dung nhưng chúng tôi có một niêm tin mạnh liệt về chiến thắng và thành công đang ở phía trước.

Ban Lãnh đạo & Tập thể CB-CNV Vietgas Group

Đội ngũ của chúng tôi